Синхронност

синхронност

(Синхронизмът) - едно пълно съвпадение на двата процеса на потока, но времето.

Савойлов КИ военноморски речник. - M.-L. : Държавно военно издателство на Народния комисариат на вътрешните работи на СССР, 1941 г.

.