Транспортна задача

Виж. Най-краткият проблем с пътя

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.