Данъчно изравняване

данък, наложен с цел изравняване на дохода.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.