Данък върху цената

Данъкът върху потреблението, изчислен от цената на стоките.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.