Технологичните промени

(технологична промяна) Увеличението на продукцията в резултат на прилагането на автоматизирани и компютъризирани производствени методи. В допълнение към увеличаването на производителността, технологичните промени могат да доведат до промяна в съотношението капитал и труд в предприятието. Ако резултатът от технологичните промени е намаляването на броя на служителите, може да възникне технологична безработица в индустрията или в региона.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.