УПРАВЛЕНИЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

(Служба по телекомуникации, OFTEL) Тялото на правителство установено в Обединеното кралство през 1984 г., за да се следи състоянието на нещата в областта на телекомуникациите , Той отговаря за издаването на лицензи, за регулиране на конкуренцията в отрасъла и за защита на интересите на потребителите.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.