Телефонна конференция

(аудио конферентни) Услугата е национална или международна телефонна мрежа, което позволява на много хора на различни места за провеждане на бизнес срещи по телефона. Съобщенията могат да бъдат установени между абонати в няколко държави. За повече информация, моля свържете се с BT. Вижте също: видеоконферентна връзка.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.