TERMINAL

(терминал) входа на компютъра и устройството за възпроизвеждане. Обикновено се състои от клавиатура и дисплей, свързани с компютър. Терминалите, които са отдалечени от компютъра и са свързани към него чрез комуникационна линия, се наричат ​​отдалечени терминали. Терминали с известна обработваща мощност, често - с вграден микропроцесор, се наричат ​​терминали с разширена логика (интелигентни терминали). За банки, търговци на дребно, както и за домашни информационни системи, като Viewdata, са разработени специализирани терминали.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.