Терминал с логиката на

(интелигентен терминал) компютърен терминал, способен на обработването на данни без помощта на компютър, с които той е свързан. Пример за това е терминалът на касовия апарат, който обобщава стойността на закупените стоки и същевременно информира главния компютър за намаляването на запасите си.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.