Териториалните води

(териториални води) на морето, измиване на бреговете на страната, които според международното право, юрисдикцията на тази страна. Исторически погледнато, териториалните води се считат за три мили от брега, което на практика е разстоянието, равно на обхвата на оръдието. След възникването на спорове относно правото на риболов, производство на нефт в морето и минерални права в океана универсалното правило от три мили е отменено и различни държави са представили своите искания и предложения; някои от тях (но не всички) бяха приети на международно ниво. Понастоящем общоприетата дължина на териториалните води по правило варира от десет до петнадесет мили. Британските териториални води, съгласно Закона за териториалните води през 1987 г., са 12 морски мили. Конвенцията на ООН призовава за приемането на нова 200-километрова изключителна икономическа зона, която ще предостави на страните суверенни права върху всички морски ресурси, морския шелф и морските ресурси в тази зона. Много страни, включително Великобритания, настояват също така правото на риболов да бъде разширено до 200-мили зона.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Браули, С.Williams и др. п. Osadchaya IM. 1998.