TESSA

(Теса) Съкращение концепция за "представляват освободени от данъци, специални спестявания" (освобождаване от данъци Специални спестовна сметка).

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.