Голямата отворена икономика

Виж. Големият отворен икономизъм

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.