РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЕ шотландски икономика

(отдел шотландски развитие) Управление на Министерството на Шотландия (Scotlish Office), които заедно с индустрията в Шотландия Office (промишленост катедра Шотландия), отнасящи се до едно и също министерство, ангажирани с развитието и растежа на шотландския индустрия. И двете служби имат офиси в Лондон и в Единбург.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.