Комитет за котиране на борси

комитет, регулиращ допускането на нови ценни книжа на фондовата борса

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.