Игра на фондовия пазар

сделки с активен обмен, изчислени върху добива от печалбата, дължаща се на колебания в котировките.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.