Gold Standard

(златен стандарт) Старата парична система, в която националната парична единица на дадена страна е със съдържание фиксирана злато. При такава система валутите се търгуваха свободно в злато, позволиха безпрепятствен износ на злато и внос. Във Великобритания, златният стандарт съществува от началото на деветнадесети век до 1931. Повечето страни скоро изоставят златния стандарт. Виж: Международния валутен фонд.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.