РИСК несистемен

несистемно риск, риск Несистемни
специфичен риск на компанията, които могат да бъдат значително намалени чрез диверсификация на

Бизнес Речник. Акад. PV. 2001.