TEST IN AREA

(зала за изпитване) Тест в провеждането на проучване на пазара, който се организира в една стая или зала в близост до търговски център , Случайно избрани купувачи са поканени да ходя на фитнес и да вземат участие в теста, което включва отговори на въпроси за това как те обикновено се правят покупки, тъй като те предпочитат да купуват, купуват, и така нататък. П.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.