Теория на капиталовите разходи на потребител

(теория потребителя разходите за издръжка на капитал) Теория, която гласи, че обемът на инвестициите (инвестиционни) се определя от икономическата стойност на инвестицията, която е свързана с потенциалните приходи от тях. Цената на инвестицията се изразява в лихвения процент, който трябва да се изплаща на заеми, и на цената на инвестиционните стоки. Доходът е поток от приходи от производството. Изчисляването на стойността и постъпленията води до нетна настояща стойност. Въпреки, че тази теория е по-приемливо от модели като теорията на педала на газта (ускорител теория), че е трудно да се провери на практика или да използвате като основа на нивото на инвестициите в прогнозирането на икономиката.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.