Теория на Заплатите ефективност

(теория за възнагражденията за ефективност) Теорията, че производителността на работника се увеличава с нарастването на заплатите му. За пръв път тази теория е практически приложена в края на 50-те години. в развиващите се страни; в резултат на прилагането му стана ясно, че по-високите заплати позволяват на слабия работник да подобри храненето си и по този начин да работи по-продуктивно. Напоследък обаче тази теория се използва за обяснение на наличието на неволева безработица в развитите страни. По-високите заплати помагат да се повиши нивото на морал сред работниците и да се създаде чувство на лоялност към компанията, позволява да се привлекат повече квалифицирани работници и води до намаляване на отсъствията. В резултат на това дори в периоди на рецесия, когато някои служители станат съкратени и са съкратени за съкращения на персонала, компаниите не отиват на по-ниски заплати, които да балансират търсенето и предлагането.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.