Теория на потенциално конкурентни пазари

(теория оспорвани пазари на) Теория, който гласи, че цените в олигополни пазари (олигополи) могат да бъдат близки до цените, формирани в условията на съвършена конкуренция, тъй като на заплахата от проникване в тези пазари фирми -autsayderov. Така например, в сектора на въздушния транспорт тарифи, въпреки сравнително малкия брой състезатели остане сравнително ниска, като че авиокомпаниите са се опитали да повиши лихвите, предприемачи (предприемачи) са навлезли на пазара и понижи своите съществуващи тарифи. Това предполага, че държавната намеса за стимулиране на перфектна конкуренция на пазарите не се изисква, докато не съществува сигурност, че пазарите остават потенциално конкурентни.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.