Теория на предпочитание към ликвидност

(ликвидност предпочитание теория) теорията свързване желанието на хората да държат парите с различни мотиви, по-специално на търсенето на пари за сделки (търсенето сделки), търсенето на пари за спешни случаи (предпазна търсене) и търсенето на пари за спекулативни цели. Тази теория, въведена за първи път от Джон. М. Кейнс, е в основата на много от констатациите, свързани с обяснението на периодичните спадове (рецесии) и стагнация (депресии), характеризиращи се с принудителна безработица (принудителна безработица). Теорията за предпочитанията за ликвидност отхвърля теорията за теорията на заемните фондове и естествения лихвен процент. Той също така се подценява ролята на лихвения процент, за да се балансира настоящи и бъдещи потребление ( см: .. време предпочитание (време предпочитания) В момента над пропуск се счита като основна слабост на тази теория

Бизнес речник ... - М., "инфра-М" издателство "целия свят" Graham Бетс Barry Brayndli, S. Williams и др цяло издание: г п д Osadchaya IM 1998

<......! - 1 ->