ТЕОРИЯ НА ЦЕНА

(цена теория) Теорията, която е на микроикономическо ниво (микроикономическо ниво) на определя влиянието на цената на потребителското търсене и производство на фирмата продукти. В по-широк смисъл обяснява общото въздействие на цените върху продажбите. На макроикономическо равнище (на макроикономическо равнище) теорията на цените разглежда заплатите и лихвените проценти като цени на конкретни стоки. От това следва, че държавата трябва да вземе предвид пазарните фактори в развитието на такива области на своята икономическа политика като доходна политика и парична политика.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.