ТЕОРИЯ стагнация

(стагнация теория) Теорията гласи, че бизнес циклите в икономиката на развитите страни се дължи на нарастването на спестяванията, тъй като хората стават по-богати, а парите за инвестиционни възможности са намалени. Привържениците на тази теория смятат, че периодът на бум, държавата трябва да осигури големи и вълнуващи възможности за инвестиции в обществото, като например изсичането на гета и така нататък .. Теорията предложен по време на Втората световна война като обяснение на Голямата депресия, не е широко разпространена.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.