ТЕОРИЯ ПЕТНА

(слънчевите петна теория) Теорията, която твърди, че очакванията, изразени в икономическата теория , може да окаже въздействие върху реалната икономика. Икономист VS Dzhevons (1835-1882) предлага теорията на базата, според него, относно статистическите наблюдения, според които бизнес цикли съвпадат с промените в активността на слънцето. Това донякъде странна хипотеза не е важно само по себе си, но тя е била използвана като пример за очакванията икономическата теория. Например, ако достатъчно хора смятат, че слънчевите петна се отразят на цените на акциите, привържениците на тази теория смятат, че това ще бъде така. JM. Кейнс предложи самоизпълняващо очаквания от този вид могат да представляват едно от обясненията на икономическа депресия. Литература за рационалните очаквания (рационалните очаквания), изглеждаше, отрече тази гледна точка, но последните статии по теория на слънчевите петна показват, че теорията жив.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.