Теория предполага (скрий) ПОРЪЧКА

(имплицитна теория договор) Теорията, предложен от някои икономисти през 1970. , съгласно която договорите за заплати съдържат елемент от застраховката на работниците. Фирма, тъй като сключи договор, който гарантира стабилни заплати и заетостта в замяна на по-ниска средна степен на печалба, което е сравнимо с премиите, които са платени от застрахователните компании. Тази теория обяснява защо, дори и по време на рецесия, работодателите се опитват да не се намали заплатите, създаване на условия за принудителна безработица (принудителна безработица). За съжаление, по-късно разбрахме, че в резултат на договора може да бъде латентно като непълна заетост на труда и overemployment. Независимо от това, тази теория допринесе за по-задълбочено разбиране на функционирането на пазара на труда.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.