ТЕОРИЯ НА СДЕЛКИТЕ,

(теория договаряне) Теорията, която анализира икономическите резултати от взаимодействието на отделните пазарни агенти, които могат да му се повлияе. В условията на перфектна конкуренция (перфектна конкуренция), никой от агентите на пазара не може да го повлияе; но на практика в много случаи отделните участници на пазара могат до известна степен да повлияят на цените, за които продават и купуват. Теория на сделките може да се използва за да се определи нивото на заплатите ( см: .. двустранен монопол (двустранен монопол), анализ на конкуренцията между олигополистите и дори да се характеризира отношенията между правителството и избирателите съвременната теория се занимава използва главно в теорията на игрите (теория на игрите), за да се анализират някои от проблемите на съвременната икономика Вижте също: .. Наш равновесие (равновесие на Наш); "хищническо" ценообразуване (хищническо ценообразуване); дилема на затворници (дилема на затворниците); стратегическо поведение (стратегическо поведение)

Бизнес. Обяснителен сл. VAR - М:.. "инфра-М" издателство "целия свят" Graham Бетс Barry Brayndli, S. Williams и др цяло Edition: г п д Osadchaya IM 1998

......