Слаба капитализация

(слабата капитализация) капитализация на формата на дружество, в което му капитал се състои от изключително малък брой акции, и, от гледна точка на данъчните власти, твърде много връзки на. Законодателството на някои страни предвижда в такива случаи възможността да се третират някои лихви по облигации като дивиденти, като по този начин се забранява използването на данъчни облекчения във връзка с плащането на лихви.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.