Три МАРКЕТ

(трета пазар) пазарът, сформирана през януари 1987 г., обмен на Лондонската фондова (Лондон обмен наличност), с които се търгува с акции, не е подходящо за изискванията листван на пазара (скрит, пазар на ценни книжа) в Лондон Борсата или изискванията на основния борсов пазар. Чрез създаване на много по-малко строги изисквания за включване в списъка с цитат (списък) фондова борса се опита да привлече компании, които по-рано се търгуват ценните си книжа в нерегулиран OTC (над-на борсата пазар), които не попадат под юрисдикцията на Лондонската фондова борса. Въпреки това, поради факта, че на този пазар не е налице подробна информация за дружествата, инвестициите на "третия" пазар са много по-рискови от инвестициите на основните пазари.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.