TIGER

(TIGR) Абревиатура за съкровищни ​​приходи от нарастване на инвестициите. Тези облигации с нулев купон са обвързани със съкровищни ​​облигации на САЩ. Деноминирани в долари, полученият приходите от полугодието в Обединеното кралство се облага с данък като доход, получен в годината на продажбата им в брой или в годината на погасяване. Тези ценни книжа са известни под името "тигри" (тигри).

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.