Презастраховане

Да бъде презастраховано
Да бъде презастраховано, - Страхувам се - страхувате се; сови.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.