TOKY ROUND

(Токио кръг) Шестият кръг от преговорите в рамките на Общото споразумение за митата и търговията (Общо споразумение за митата и Търговия), която се проведе в Токио. Този кръг продължи от 1973 г. до 1979 г. и се състоеше в стремеж към укрепване на успехите в областта на многостранните тарифни намаления, постигнати в предишния кръг на Кенеди. В кръга Токио е била успешна в това отношение, за да напредък в намаляването на тарифите, но остро спорове въпрос на нетарифни бариери (нетарифни бариери, нетарифните бариери), които се превърнаха стандартните тарифи за подмяна. По време на преговорите в Токио бяха договорени различни кодекси за поведение по отношение на нетарифните бариери, обхващащи такива въпроси като обществените поръчки, оценката на вноса и техническите стандарти. Следващия след Токио беше Уругвайският кръг, който започна през 1986 г.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.