TON

(тон) По-рано, на добре познатия "дълги" висшето общество (дълъг тон), състоящ се от 2240 паунда, беше заменен почти универсално с метричен тон (метричен тон или тон), равен на 1000 кг. В Съединените щати все още се приема "къс" тон, равен на 2 000 паунда (състои се от 20 "къси" центрове от по 100 паунда всеки). За да се измери теглото на леките товари, се използва тон корабен тон, който е равен на 100 кубически фута от обема, заеман от товара; при тежки товари тонът на кораба е равен на "дългия" или метричния тон. Вижте също: тонаж.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.