Тонаж капацитет

(тонаж) Мярка за вместимост на съда или на способността за извършване на товари, определени в различни показатели. Брутният регистриран тонаж (БРТ) е обемът на съда под горната палуба, измерен в тонове тон, равен на 100 кубични фута. Нетният тонаж на регистъра (NRT) е равен на брутния регистър капацитет минус обема, заеман от двигателите, складирането на гориво, имуществото на кораба и съоръженията за екипажа и пътниците. Размерът на пристанищните такси обикновено се изчислява въз основа на нетния капацитет на регистъра, а таксите за сухи пристанища се базират на брутния регистър. Общият товароносител се измерва в "дълги" или метрични тонове товари, корабни запаси и гориво, което може да носи кораба. Светлият тонаж е теглото на самия кораб в "дълги" или метрични тонове, без да се взема предвид теглото на товарите, горивата и корабните запаси. Обем съд (изместване тонаж) - това е теглото на водата в тон, корабът измества въз основа на факта, че един тон на изместване е 35 кубически фута вода.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.