ТЕМА

(ТЕМА) съкращение за предаване на информацията система за ценообразуване телетекст на вашия компютър. Тази компютърна комуникационна система осигурява брокери и "пазарни работници" на Лондонската фондова борса (London Stock Exchange) информация за движението на цените на акциите и сделки. входяща информация се извършва чрез системата за електронен обмен оферта (SEAQ).

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.