Търговския баланс

(търговски баланс) Отчети, отразяващи резултатите от участието на страната в международната търговия. Търговското салдо е неразделна част от платежния баланс, като се вписва в разплащателната сметка. Тя се състои от "видими" статии (видими), които отразяват внос и износ на материални стоки и "невидим баланс" - приходи и разходи от услуги като застраховки, финансови услуги, товари и туризъм.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.