Търговски разходи

(разходи за продажба) Разходи, причинени от продажбата на стоки или услуги. Те включват реклама, продуктова изложба, следпродажбено обслужване, рекламни кампании за продажби, както и заплати и комисионни за персонала по продажбите.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.