На търговски агенти индустриални фирми

(агент на производителя) агент, работещ на базата на комисиона, която обикновено има франчайз / лиценз (франчайзинг), раздадени от дилъра за продажба на продукти от определен производител в определена страна или регион в рамките на определен период от време. Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.