ТЪРГОВСКА БАНКА

(търговска банка) Банката, специализирана във финансирането на външната търговия; често се появява въз основа на собствените си търговски дейности. В резултат на това такива банки приемат менителници и функционират като приемащи къщи. По-късно те започват да разнообрази своята дейност в областта на покупка на изплащане (покупко-продажба), осигуряване на дългосрочни заеми (особено бизнеса), информира предприятията поставяне на акции и сделки за придобивания на други дружества (предложенията за поглъщане), записване на нови акции, както и управление на инвестиционни портфейли и фондове за взаимно доверие. Много от тях са създадени от дълго време, някои от тях предлагат много ограничен набор от банкови услуги. Познаването на такива банки на международни транзакции и търговия ги прави специалисти в областта на операциите с мултинационални компании.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.