Търговските бариери

(търговска бариера) Всяко правителство, която ограничава свободата на търговията между двете организации в страната и с други страни. Тарифите, квотите, ембаргото, санкциите и ограничителното законодателство представляват бариери пред свободната търговия.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.