Търговски кредитори

(търговски кредитор) Лицето или фирмата, на които организацията трябва да се влагат пари за продукти или услуги на организацията.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.