Търговските отстъпки (УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ)

: (търговска отстъпка, търговски термини) Намаляване на цената на дребно на продукта или услугата, предлагана от дистрибутори във връзка с факта, че те са постоянни клиенти на едро. Разликата между цената на дребно и цената с отстъпка позволява на търговеца да заплати режийни и да реализира печалба. Размерът на търговските отстъпки често зависи от размера на поръчката. По този начин, веригата супермаркети, закупуване на стоки в много големи количества, може да разчита на значителна търговска отстъпка от малък магазин, ние купуваме на едро партиди от стоки. За тези, които продават същите стоки, също е обичайно да предлагат взаимно търговски условия при сключването на сделки; Така например те са в състояние да купуват книги от един на друг на цени между несвързани лица, т.е. по цени на дребно минус търговската отстъпка, която обикновено се предоставя от търговци на книги на дребно.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.