ТРЕЙДИНГ ЦЕНА

(търговска цена) Цената, платена от търговеца на дребно на търговеца на едро или производителя на стоките. Обикновено това е препоръчителната цена на дребно минус търговската отстъпка.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.