Традиционната търговия ПОРЪЧКА

(по поръчка на търговията) Практиката на търговски сделки с един или друг продукт, който се разви в продължение на дълъг период от време и който е последван от всички, които са ангажирани в търговията от дадените стоки. Такива установени търговски практики могат да повлияят върху тълкуването на условията на договора, както и на съда, като правило, се вземат предвид установения ред търговията на спорове във връзка с тълкуването на договора.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.