Неща за "РАЗДЕЛ ПРОДУКТ"

транзакция за производство или доставка на продукти, за които заемът е възстановен от този продукт.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.