Прехвърляне на активи към сигурността

поставяне на имота в ипотека като обезпечение за заем.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.