ТРАНЗИТНА ТЪРГОВИЯ

(Entrepot търговия) Един вид търговия, при които стоките се доставят до всяка страна доставени до зоната на пристанището , летище и т.н. на територията на друга държава. Тези портове се използват за транзитна търговия се дължи на факта, че те заемат удобно място на линии за доставка и склад и митнически съоръжения за реекспорта или са тези търговски центрове, където можете да се насладите вземане на проби от стоките, проверка на качеството им, аукцион, трошене партии и т.н. Традиционно значителна част от транзитната търговия премина през Лондон, но тъй като пристанищата на Лондон започнаха да се сблъскват, други европейски пристанища като Rho АТ. Центровете за транзитна търговия също са Сингапур и Хонг Конг.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.