Транспортни документи

(Документи за изпращане) Документацията, която износителят на стоки прехвърля на банката на своята страна, за да получи плащане за стоките. Банката изпраща документацията на своя клон или агенти в страната вносител; Последният ги прехвърля на дружеството вносител само срещу заплащане на стоките. След получаване от вносителя на тези документи, той придобива правото да иска стоки в пристанището на местоназначение. Документацията обикновено включва търговска фактура, коносамент, застрахователна полица или сертификат, сертификат за тегло, сертификат за качество и при необходимост сертификат за произход, консулска фактура и лицензия за износ.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.