Транспортна фирма / CARRIER ограничена отговорност

(ограничен превозвач) : превозвач / превозвач.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.