Съкровище

(съкровище) Злато или сребро, намерени в земята, където е било умишлено скрито от неизвестен собственик. Съкровището принадлежи на Короната (държавата), но този, който го е открил, получава парична компенсация.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.